Dây cáp ruột đồng Lion

Cáp điện pha mềm 3+1 lõi VVCm Lion

Cáp điện pha mềm 3+1 lõi VVCm Lion

Mã hàng: VVCm

Nhà sản xuất: Daphaco

Giá: Vui lòng liên hệ

Thông tin chi tiết

 

Cáp điện pha mềm Lion 4 lõi (3 lõi pha, 1 lõi trung tính), ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC  - Cáp mềm 4 (3+1 nối đất) ruột đồng, 2 lớp bọc nhựa PVC (Cu/PVC/PVC)

Tiêu chuẩn áp dụng:

0.6/1kV - TCCS 03:2012

0.6/1kV - TCVN 5935

Ký hiệu Pha mềm 3+1 ruột đồng Lion:

VVCm 3 x 1.0 + 1 x 0.75 mm² Lion

VVCm 3 x 1.5 + 1 x 1.0 mm² Lion

VVCm 3 x 2.5 + 1 x 1.5 mm² Lion

VVCm 3 x 4.0 + 1 x 2.5 mm² Lion

VVCm 3 x 6.0 + 1 x 2.5 mm² Lion

VVCm 3 x 6.0 + 1 x 4.0 mm² Lion

VVCm 3 x 8.0 + 1 x 4.0 mm² Lion

VVCm 3 x 10 + 1 x 6.0 mm² Lion

VVCm 3 x 11 + 1 x 6.0 mm² Lion

VVCm 3 x 14 + 1 x 8.0 mm² Lion

VVCm 3 x 16 + 1 x 8.0 mm² Lion

VVCm 3 x 16 + 1 x 10 mm² Lion

VVCm 3 x 22 + 1 x 10 mm² Lion

VVCm 3 x 25 + 1 x 16 mm² Lion

VVCm 3 x 35 + 1 x 16 mm² Lion

VVCm 3 x 25 + 1 x 25 mm² Lion

 

Quý Khách vui lòng liên hệ với công ty để có được giá tốt nhất