Bảng giá dây rút nhựa & Inox tiêu chuẩn dự án

BẢNG GIÁ DÂY RÚT TIÊU CHUẨN DỰ ÁN
Công ty Thiết Bị Điện Kim Quang kính gửi Quý Đại Lý, Nhà Phân Phối Bảng giá dây rút tiêu chuẩn dự án, đủ tiết diện, đúng kích thước như sau:
STT Hình ảnh Tên hàng hóa ĐVT Giá niêm yết Quy cách
Dây rút nhựa đủ li (Màu trắng = Màu đen)
1

Dây Rút Nhựa 1.9 x 100 mm Bịch 5.000 đ 100 sợi/bịch
2 Dây Rút Nhựa 2.6 x 150 mm Bịch 9.800 đ 100 sợi/bịch
3 Dây Rút Nhựa 2.8 x 200 mm Bịch 11.700 đ 100 sợi/bịch
4 Dây Rút Nhựa 3.2 x 250 mm Bịch 18.300 đ 100 sợi/bịch
5 Dây Rút Nhựa 3.2 x 300 mm Bịch 22.000 đ 100 sợi/bịch
6 Dây Rút Nhựa 5.0 x 300 mm Bịch 37.700 đ 100 sợi/bịch
7 Dây Rút Nhựa 5.0 x 350 mm Bịch 44.800 đ 100 sợi/bịch
8 Dây Rút Nhựa 5.0 x 400 mm Bịch 51.200 đ 100 sợi/bịch
9 Dây Rút Nhựa 7.2 x 500 mm Bịch 91.000 đ 100 sợi/bịch
Dây rút nhựa bản lớn đủ li (Màu trắng = Màu đen)
10

Dây Rút Nhựa 2.5 x 100 mm Bịch 7.500 đ 100 sợi/bịch
11 Dây Rút Nhựa 3.6 x 150 mm Bịch 16.000 đ 100 sợi/bịch
12 Dây Rút Nhựa 4.8 x 200 mm Bịch 25.500 đ 100 sợi/bịch
13 Dây Rút Nhựa 4.8 x 250 mm Bịch 35.000 đ 100 sợi/bịch
14 Dây Rút Nhựa 7.6 x 300 mm Bịch 73.000 đ 100 sợi/bịch
15 Dây Rút Nhựa 7.6 x 400 mm Bịch 90.000 đ 100 sợi/bịch
Dây rút nhựa màu đủ li
16

Dây Rút Màu 2.5 x 100 mm Bịch 11.700 đ 100 sợi/bịch
17 Dây Rút Màu 3.6 x 150 mm Bịch 27.500 đ 100 sợi/bịch
18 Dây Rút Màu 4.8 x 200 mm Bịch 45.000 đ 100 sợi/bịch
19 Dây Rút Màu 4.8 x 250 mm Bịch 66.400 đ 100 sợi/bịch
20 Dây Rút Màu 4.8 x 300 mm Bịch 84.200 đ 100 sợi/bịch
Dây rút INOX
21

Dây Rút Inox 4.6 x 100 mm Bịch 132.000 đ 100 sợi/bịch
22 Dây Rút Inox 4.6 x 150 mm Bịch 145.800 đ 100 sợi/bịch
23 Dây Rút Inox 4.6 x 200 mm Bịch 186.600 đ 100 sợi/bịch
24 Dây Rút Inox 4.6 x 250 mm Bịch 212.600 đ 100 sợi/bịch
25 Dây Rút Inox 4.6 x 300 mm Bịch 226.800 đ 100 sợi/bịch
26 Dây Rút Inox 4.6 x 350 mm Bịch 241.800 đ 100 sợi/bịch
27 Dây Rút Inox 4.6 x 400 mm Bịch 263.000 đ 100 sợi/bịch
28 Dây Rút Inox 4.6 x 450 mm Bịch 290.700 đ 100 sợi/bịch
29 Dây Rút Inox 4.6 x 500 mm Bịch 304.600 đ 100 sợi/bịch
Ghi chú:
– Sản phẩm đủ ly, đúng kích thước, quy cách đóng gói sẵn đủ 100 sợi/bịch (Hoặc đóng gói số lượng/bịch theo yêu cầu)
– Giá niêm yết đã bao gồm VAT (Nhựa 8%, Inox 10%)
Trân trọng được hợp tác cùng Quý khách!