Dây cáp điện Cadivi

 

Giới thiệu về Cadivi

 

Sản phẩm dây và cáp điện CADIVI đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; quy trình sản xuất và kiểm tra tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế thông dụng: IEC, ASTM, BS, AS, JIS...

 

 

Các dòng sản phẩm chính của Công ty Cadivi:

 

1- Dây điện dân dụng Cadivi: dây đôi mềm ruột đồng 1 lớp bọc PVC -VCmd, dây đôi mềm oval ruột đồng 2 lớp bọc PVC -VCmo, dây đơn mềm ruột đồng -VCm, dây đơn cứng ruột đồng -VC, dây đơn nhôm cứng -VA

2- Dây cáp điện hạ thế Cadivi: cáp 1 lõi ruột đồng 1 lớp bọc PVC -CV, cáp ruột đồng 2 lớp bọc PVC/PVC -CVV, cáp ruột đồng 2 lớp bọc PVC/XLPE -CXV, cáp ruột đồng 2 lớp bọc giáp băng nhôm PVC/PVC/DATA -CVV/DATA, cáp ruột đồng 2 lớp bọc giáp băng thép PVC/PVC/DSTA -CVV/DATA, cáp ruột đồng 2 lớp bọc giáp băng nhôm PVC/XLPE/DATA -CXV/DATA, cáp ruột đồng 2 lớp bọc giáp băng thép PVC/XLPE/DSTA -CVV/DSTA, cáp đơn nhôm 1 lớp bọc PVC -AV, Cáp ruột nhôm 2 lớp bọc PVC/PVC -AVV, cáp ruột nhôm 2 lớp bọc PVC/XLPE -AXV,..

3- Cáp điện chậm cháy & chống cháy Cadivi: cáp hạ thế chống cháy 1 lõi ruột đồng cách điện FR-PVC -CV/FR, cáp điện hạ thế chống cháy ruột đồng cách điện XLPE vỏ FR-PVC -CXV/FR, cáp điện hạ thế chậm cháy ruột đồng cách điện XLPE vỏ FR-PVC -CXV/FRT,...

4- Cáp vặn xoăn nhôm Cadivi: cáp vặn xoắn hạ thế 2 đến 4 lõi nhôm, cách điện XLPE

5- Cáp điều khiển Cadivi: cáp điều khiển 2 lớp bọc PVC/PVC -DVV, cáp điều khiển 2 lớp bọc có chống nhiễu PVC/PVC/Sc -DV/Sc,...

6- Cáp điện kế Cadivi: cáp điện kế 2 -4 lõi đồng 2 lớp bọc PVC/PVC -DK-DVV,...

7 - Cáp đồng trần xoắn Cadivi -C

8- Cáp nhôm trần xoắn Cadivi -A

9- Cáp nhôm trần lõi thép Cadivi -ACSR

10- Dây tráng men Cadivi (Dây điện từ Cadivi)

11- Cáp đồng trục 5C Cadivi: 5C-FB-JF

12- Cáp truyền số liệu Cadivi: cáp đấu nối Patch cord, cáp mạng LAN CAT 5E UTP 24 AWG, cáp mạng LAN 6 UTP  23AWG

13- Cáp hàn Cadivi

14- Cầu dao Cadivi

15- Ống luồn dây điện Cadivi và phụ kiện