Dây cáp ruột đồng Daphaco

Cáp điện CXV 3+1 lõi Daphaco

Cáp điện CXV 3+1 lõi Daphaco

Mã hàng: CXV Daphaco

Nhà sản xuất: Daphaco

Giá: Vui lòng liên hệ

Thông tin chi tiết

 

Cáp điện lực Daphaco 4 lõi (3 lõi pha + 1 lõi nối đất), ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC (Cu/XLPE/PVC)

 

Tiêu chuẩn áp dụng:

 

0.6/1kV TCCS 03:2012

0.6/1kV TCVN 5935

 

Ký hiệu cáp điện CXV 4 lõi (3 lõi pha + 1 lõi nối đất) Daphaco:

 

CXV 3 x 1.5 + 1 x 1.0 mm² Daphaco

CXV 3 x 2.0 + 1 x 1.0 mm² Daphaco

CXV 3 x 2.5 + 1 x 1.5 mm² Daphaco

CXV 3 x 3.5 + 1 x 2.0 mm² Daphaco

CXV 3 x 4.0 + 1 x 2.5 mm² Daphaco

CXV 3 x 5.0 + 1 x 2.5 mm² Daphaco

CXV 3 x 5.5 + 1 x 2.0 mm² Daphaco

CXV 3 x 6.0 + 1 x 2.5 mm² Daphaco

CXV 3 x 6.0 + 1 x 4.0 mm² Daphaco

CXV 3 x 8.0 + 1 x 4.0 mm² Daphaco

CXV 3 x 10 + 1 x 6.0 mm² Daphaco

CXV 3 x 11 + 1 x 6.0 mm² Daphaco

CXV 3 x 14 + 1 x 8.0 mm² Daphaco

CXV 3 x 16 + 1 x 8.0 mm² Daphaco

CXV 3 x 16 + 1 x 10 mm² Daphaco

CXV 3 x 22 + 1 x 11 mm² Daphaco

CXV 3 x 25 + 1 x 14 mm² Daphaco

CXV 3 x 25 + 1 x 16 mm² Daphaco

CXV 3 x 35 + 1 x 16 mm² Daphaco

CXV 3 x 35 + 1 x 22 mm² Daphaco

CXV 3 x 35 + 1 x 25 mm² Daphaco

CXV 3 x 38 + 1 x 16 mm² Daphaco

CXV 3 x 50 + 1 x 25 mm² Daphaco

CXV 3 x 50 + 1 x 35 mm² Daphaco

CXV 3 x 70 + 1 x 35 mm² Daphaco

CVV 3 x 70 + 1 x 50 mm² Daphaco

 

Quý Khách vui lòng liên hệ với công ty để có được giá tốt nhất