Dây cáp ruột đồng Lion

Cáp điện Lion CXV 3+1 lõi

Cáp điện Lion CXV 3+1 lõi

Mã hàng: CXV Lion

Nhà sản xuất: Daphaco

Giá: Vui lòng liên hệ

Thông tin chi tiết

 

Cáp điện lực Lion 4 lõi (3 lõi pha + 1 lõi trung tính), ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC  - Cáp cứng 4 ruột đồng (3 lõi pha + 1 lõi trung tính), 2 lớp bọc nhựa XLPE/PVC (Cu/PVC/PVC)

 

Tiêu chuẩn áp dụng:

 

0.6/1kV - TCCS 03:2012

0.6/1kV - TCVN 5935

 

Ký hiệu cáp CXV 4 lõi (3 lõi pha + 1 lõi trung tính) Lion:

 

CXV 3 x 1.5 + 1 x 1.0 mm² Lion

CXV 3 x 2.0 + 1 x 1.0 mm² Lion

CXV 3 x 2.5 + 1 x 1.5 mm² Lion

CXV 3 x 3.5 + 1 x 2.0 mm² Lion

CXV 3 x 4.0 + 1 x 2.5 mm² Lion

CXV 3 x 5.0 + 1 x 2.5 mm² Lion

CXV 3 x 5.5 + 1 x 2.5 mm² Lion

CXV 3 x 6.0 + 1 x 2.5 mm² Lion

CXV 3 x 6.0 + 1 x 4.0 mm² Lion

CXV 3 x 8.0 + 1 x 4.0 mm² Lion

CXV 3 x 10 + 1 x 6.0 mm² Lion

CXV 3 x 11 + 1 x 6.0 mm² Lion

CXV 3 x 14 + 1 x 8.0 mm² Lion

CXV 3 x 16 + 1 x 8.0 mm² Lion

CXV 3 x 16 + 1 x 10 mm² Lion

CXV 3 x 22 + 1 x 11 mm² Lion

CXV 3 x 25 + 1 x 14 mm² Lion

CXV 3 x 25 + 1 x 16 mm² Lion

CXV 3 x 35 + 1 x 16 mm² Lion

CXV 3 x 35 + 1 x 22 mm² Lion

CXV 3 x 35 + 1 x 25 mm² Lion

CXV 3 x  38+ 1 x 16 mm² Lion

CXV 3 x 50 + 1 x 25 mm² Lion

CXV 3 x 50 + 1 x 35 mm² Lion

CXV 3 x 70 + 1 x 35 mm² Lion

CXV 3 x 70 + 1 x 50 mm² Lion

 

Quý Khách vui lòng liên hệ với công ty để có được giá tốt nhất