Hành trình nghiên cứu ngôn ngữ

 

Với niềm đam mê ngôn ngữ, nhà khoa học trẻ Phạm Văn Lam không ngừng nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ,  tâm lý hành vi trong sử dụng ngôn ngữ, giúp  cho nâng cao vị thế Ngôn ngữ Việt trong nghiên cứu khoa học, trong giảng dạy, cũng như trong đời sống hàng ngày

 

Trả lời